C Sharp Kodları ve Anlamları

C# programında sık kullanılan komutlar ;

Bool : Aynı görevi yerine getirmek için ‘Boolean’ da kullanılmaktadır. Doğru ve yanlış değerlerin kontrolü için kullanılır.

Char : Programda bir Unicode karakteri kullanabilmek için kullanılır.

Const : Sabit bir alanı veya sabit bir yerel değişkeni tanımlamak için kullanılır. Bu şekilde tanımlanan değişkenlerin özellikleri program boyunca değerlerinin değişmemesidir.

Do : Döngü başlangıcını ifade eder ve döngünün en az bir kez çalışmasını sağlar.

Else : ‘if’ deyimi ile birlikte kullanılır ve ilk şartın gerçekleşmemesi durumunda devreye girer.

For : Klasik döngü komutudur. Belli bir duruma göre tekrarlanması gereken bir komutun ayarlandığı komuttur.

Foreach : IEnumerable ya da IEnumerable arabirimini uygulayan bir dizideki ya da nesne koleksiyonundaki öğeler için kontrol sağlar. Yani bir dizi için sıralama yaparak aranılan nesneye ulaşılması için kullanılır.

if : İçerisinde yer alan koşulun ‘true’ ya da ‘false’ olmasına göre içerisindeki kodu çalıştıran veya çalıştırmayan komuttur. Genel şart ifadesidir.

Private : Bulunduğu kapsam içerisinden erişilebilen ve kullanılabilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

Protected : Bulunduğu kapsam içerisinde ve türetilmiş sınıf tarafından erişilebilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

Public : Programın çalıştığı her yerden erişilebilen nesne ya da fonksiyonları ifade eder.

Return : Herhangi bir değerin geri dönüşünü sağlamak için kullanılır.

While : Bir çeşit döngü kullanımıdır. ‘while’ kısmında yer alan şart ‘true’ olduğu müddetçe komutlar çalıştırılır.GaziDSC altyapı gücünü Odeaweb'ten alır.

instagram twitter telegram whatsapp youtube