Gazi DSC - Bir geliştirici topluluğu

gazii

DSC Nedir?
Google tabanlı Developer Student Clubs, Google geliştirici teknolojilerine ve diğer yazılım dillerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı topluluk gruplarıdır. Geliştirici olarak büyümeye ilgi duyan herkes kabul edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, öğrenciler bilgilerini peer-to-peer öğrenme ortamında büyütür, çözümler geliştirirler ve yerel işletmelerin toplulukları için çözüm üretir.

Neden DSC
Temel amacımız geliştirici yazılım teknolojilerini tanıtıp ilgi duyan öğrencileri kulüp içinde ve düzenlenen etkinliklerle birebir öğrenme ve Han sorunlara nasıl ve ne şekilde çözümler bulabileceğini hem eğlenerek hem de aktif katılımlarını sağlayarak, özgün fikirlerini daha da açık şekilde paylaşmalarını sağlayacak bir öğrenci topluluğu olmaktır.

Hedefimiz
Öncelikli hedefimiz her durumda kendini geliştirmek isteyenlerin ilgi alanları kapsamında çeşitli online veya yüzyüze etkinlikler düzenleyerek ve eğitimler vererek teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirici webinarlar ile bu teknolojileri nasıl uygulayacağını göstermek ve bilgilerini arttırmak olacaktır.

7 Beğeni


GaziDSC altyapı gücünü Odeaweb'ten alır.

instagram twitter telegram whatsapp youtube