Redis Nedir?

unnamed

Redis bir veri yapısı sunucusudur. Açık kaynak, bellek kullanımlı, anahtar-değer deposudur. Redis “Uzak Sözlük Sunucusu” (İngilizce: “Remote DIctionary Server”) anlamına gelmektedir. Çeşitli kaynaklara göre en çok kullanılan anahtar-değer veritabanıdır. Haziran 2015’ten beri Redis Labs şirketi tarafından geliştirilmesine destek sağlanmaktadır. Ondan önce Pivol Software ve VMware şirketleri tarafından desteklenmiştir.

Programlama Dili Desteği
Çoğu programlama dili Redis ile çalışabilmektedir. ActionScript, C, C++, C#, Clojure, Common Lisp, Dart, Erlang, Go, Haskell, Haxe, Io, Java, JavaScript (Node.js), Lua, Objective-C, Perl, PHP, Pure Data, Python, R, Racket, Ruby, Rust, Scala, Smalltalk ve Tcl.

Veri Türleri
Redis verileri anahtar-değer atamalarına göre depolamaktadır. Diğer anahtar-değer veritabanlarından farklı olarak Redis soyut (abstract) veri türlerini de desteklemektedir. Bunlar:

Metin listeleri
Metin kümeleri (tekrar etmeyen dağınık koleksiyon elementleri)
Dizili metin kümeleri (tekrar etmeyen kayan nokta skoruna göre dizili metin setleri)
Anahtarlar ve değerlerinin metin olduğu hash tabloları
Redis sunucu tarafında atomik işlemlere imkân tanır.

Süreklilik
Redis yapısı gereği verileri RAM de depolamaktadır. Ayrıca eş zamanlı olarak verileri RDB dosya formatında depolamaktadır. Süreklilik ayarları Redis conf dosyasında ayarlanabilmektedir.GaziDSC altyapı gücünü Odeaweb'ten alır.

instagram twitter telegram whatsapp youtube